Tre arter som kräver viss försiktighet vid bestämningen. Den mycket vanliga H. furcata är mycket variabel och vissa former kan likna de två andra mindre vanliga arterna. Dessa två arter har liknande teckning men kan i regel skiljas åt på färgen.

Hydriomenini
Hydriomenini

1 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Hydriomena
Fältmätare
Vingbredd: 23-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana, Calluna vulgaris, Corylus, Salix caprea, Vaccinium myrtillus