Två tämligen olika arter med vita eller beige vingar med brunaktiga tvärlinjer.

Hydrelia
Älvmätare

2 Arter
Detaljer

Hydrelia flammeolaria
Ockragul älvmätare
Hydrelia sylvata
Alälvmätare
Vingbredd: 14-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Alnus, Alnus glutinosa, Betula, Salix