Blågröna vingar. Två vita tvärlinjer som är kraftigt böjda men med rakt lopp.

Hemistola
Lundmätare

1 Arter
Detaljer

Hemistola chrysoprasaria
Smaragdgrön lundmätare
Vingbredd: 28-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Clematis vitalba