Två mycket karakteristiska arter med gula respektive gulvita framvingar med två bruna fläckar som innehåller grupp av resta fjäll.

Heinemannia
Märgmalar

2 Arter
Detaljer

Heinemannia laspeyrella
Klargul lövängsbrokmal
Heinemannia festivella
Vitgul lövängsbrokmal
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lathyrus pisiformis, Lathyrus vernus, Trifolium