En höstflygare som är omisskännelig. Framvingar vackert tecknade i grönt, svart och vitt med stor grön oval och diskpunkt.

Griposia
Höstflyn

1 Arter
Detaljer

Griposia aprilina
Grönt ekfly
Vingbredd: 42-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus, Populus, Quercus