En art med silvergrå framvingar med smala oregelbundna rödbruna tvärband med karakteristiska svarta kanter. Gulbrunt huvud. Observerad ett fåtal gånger i Sverige.

Gravitarmata
Grankottvecklare

1 Arter
Detaljer

Gravitarmata margarotana
Silvergransskottvecklare
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Pinus