Fem arter med grå eller svart grundfärg på framvingarna, men med vit och speciellt orangebrun pudring som kan täcka stora delar av vingarna. Svarta fläckar som ofta har orangebruna kanter och mer eller mindre tydligt par av vita kantfläckar långt ut som ibland bildar diffust tvärband. Finns liknande arter i släktet Scrobipalpa.

Gnorimoschema
Småstävmalar

5 Arter
Detaljer

Gnorimoschema herbichi
Grå småstävmal
Gnorimoschema epithymellum
Brun småstävmal
Gnorimo. nordlandicolellum
Nordlig småstävmal
Gnorimoschema valesiellum
Mörk småstävmal
Gnorimoschema streliciella
Brunfläckig småstävmal
Vingbredd: 10-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Antennaria dioica, Equisetum palustre, Solidago virgaurea