Två arter med halmfärgade framvingar med på sin höjd svag njurfläck. En båge med svarta prickar utanför njurfläcken.

Globia
Rörflyn

2 Arter
Detaljer

Globia sparganii
Igelknoppsfly
Globia algae
Kanelbrunt rörfly
Vingbredd: 30-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Iris pseudacorus, Phragmites australis, Scirpus, Sparganium erectum, Typha, Typha angustifolia, Typha latifolia