En karakteristisk och föga variabel art medvVitaktiga framvingar med gråsvart inre 1/4. Motstående brunsvarta fläckar vid fram- och bakkant drygt halvvägs ut, Gråsvarta vingfransar. De vita fälten har gulaktigt centrum och vitare mot kanterna. Huvudet vitt centralt.

Gibberifera
Bladvecklare

1 Arter
Detaljer

Gibberifera simplana
Aspbladsvecklare
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix