Stor, tydligt större än liknande arter. De två ljusa tvärlinjerna är kraftigt vågformiga.

Geometra
Lundmätare

1 Arter
Detaljer

Geometra papilionaria
Dagfjärilsmätare
Vingbredd: 40-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fagus, Salix, Sorbus, Tilia