Två arter med smala vitaktiga framvingar med rak framkant. Rödbrunt tvärband från bakkanten knappt halvvägs ut och kontrasterande brunorange vingfransar. Finns liknande arter i släktena Cocylis och Cochylidia.

Falseuncaria
Blomvecklare

2 Arter
Detaljer

Falseuncaria degreyana
Kustkämpeblomvecklare
Falseuncaria ruficiliana
Gullviveblomvecklare
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bellis perennis, Linaria, Linaria vulgaris, Plantago, Primula farinosa, Primula veris