Sex arter varav fem av dem har gulbrun eller orange grundfärg med mörkare mittfält. Prunata skiljer sig helt från övriga och liknar mer arterna i Lampropteryx och Ecliptopera.

Eulithis
Parkmätare

5 Arter
Detaljer

Eulithis prunata
Vitbrokig parkmätare
Eulithis testata
Violettgrå parkmätare
Eulithis populata
Blåbärsparkmätare
Eulithis mellinata
Fransfläckad parkmätare
Eulithis pyropata
Orangebandad parkmätare
Vingbredd: 25-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Crataegus, Galium aparine, Galium odoratum, Galium verum, Populus tremula, Prunus spinosa, Ribes, Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva, Salix, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum