En lite variabel men ändå omisskännelig art. I grunden ljust brungula framvingar men med stora orangebruna fält som ibland dominerar totalt. Stor vit prick 2/3 ut mitt på vingen och ofta tydlig vit fläck långt in längs framkanten.

Eulia
Bredvecklare

1 Arter
Detaljer

Eulia ministrana
Kvällsbredvecklare
Vingbredd: 18-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fagus, Fraxinus, Malus, Prunus, Quercus, Salix caprea, Tilia