Två liknande arter som har mörka framvingar med ett grått tvärband 1/3 från framkanten som bildar en vit eller grå fläck mitt på bakkanten. Båda arterna har ett ganska karakteristiskt grått tvärband från bakhörnet som delar sig till 3-4 grenar vid framkanten.

Eudemis
Rullvecklare

2 Arter
Detaljer

Eudemis porphyrana
Häggrullvecklare
Eudemis profundana
Ekrullvecklare
Vingbredd: 14-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Malus, Prunus avium, Prunus padus, Pyrus, Quercus, Ribes