Två allmänna dagaktiva arter som inte kan förväxlas med någon annan art om man lyckas få mer än en flyktig titt. Möjligen kan glyphica misstas för en mätare i släktet Archiearis.

Euclidiini
Slåtterflyn

1 Genus, totalt 2 arter
Fotoöversikt Detaljer

Euclidia
Slåtterflyn
Vingbredd: 25-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Dactylis, Galium, Genista, Hippocrepis, Hypericum maculatum, Lathyrus, Lathyrus pratensis, Lotus, Medicago, Melilotus, Polygonum aviculare, Rumex, Trifolium, Vicia, Viola