En karakteristisk art med gulbruna framvingar med mörkare och lite rödtonat inner- och ytterfält. Två mjukt svängda ljusa tvärlinjer, den yttre med mörka kanter. Ljusa fläckar längs framkanten. Liten mörk diskpunkt. Vit del i främre halvan av fransarna.

Endotrichini
Mott

1 Genus, totalt 1 arter
Fotoöversikt Detaljer

Endotricha
Ljusmott
Vingbredd: 17-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Agrimonia, Carpinus, Corylus, Ligustrum vulgare, Lotus, Quercus, Salix