En omisskännelig art. Vit grundfärg med rosa ton (nykläckta). Triangelformad fläck vid bakkanten med svart längst fram och bakom vitrosa stråk. Brun triangelformad fläck också från ytterkanten. Kan påminna om vecklare.

Elaphria
Glansflyn

1 Arter
Detaljer

Elaphria venustula
Mindre glansfly
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alchemilla, Calluna vulgaris, Genista, Potentilla erecta, Potentilla reptans, Rubus