Fem arter där osseana och argentans är distinkta, medan de 3 övriga är grå eller vita med mörkare teckning och påminner om arter i släktet Cnephasia.

Eana
Gråvecklare

5 Arter
Detaljer

Eana osseana
Ängsgråvecklare
Eana argentana
Silvergråvecklare
Eana incanana
Mörk gulfläcksgråvecklare
Eana derivana
Mindre gulfläcksgråvecklare
Eana penziana
Större gulfläcksgråvecklare
Vingbredd: 14-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Chrysanthemum, Euphrasia, Festuca ovina, Lotus, Ornithogalum nutans, Salix, Saxifraga, Scilla, Sempervivum, Vaccinium