Fyra mycket lika arter med grå framvingar med två vita tvärlinjer och en vit njurformad diskpunkt. Storleken, utseendet på den yttre vita tvärlinjen och existensen av en rostbrun fläck innanför inre vita tvärlinjen är viktiga detaljer för rätt artbestämning. Många exemplar kräver undersökning av genitalier för säker bestämning.

Dioryctria
Barrskogsmott

4 Arter
Detaljer

Vingbredd: 21-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Larix, Picea, Picea abies, Pinus, Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziesii