En art med mörkgrå framvingar med svart pudring och rostbruna och svarta tvärband. Vilar med de håriga frambenen framåtriktade.

Dicallomera
Harfotspinnare

1 Arter
Detaljer

Dicallomera fascelina
Askgrå harfotsspinnare
Vingbredd: 35-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Cytisus scoparius, Malus, Plantago, Populus, Prunus, Rubus, Salix, Sorbus, Taraxacum