Deltote Glansflyn

4 Arter Detaljer
Tre små mycket karakteristiska nafflyn som knappast kan förväxlas med några andra arter.
Deltote pygarga
Vitfläckat glansfly
Deltote deceptoria
Vitbandat glansfly
Deltote uncula
Gråkantat glansfly
Deltote bankiana
Tvärstreckat glansfly
Vingbredd: 20-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis, Carex, Cyperus, Dactylis, Deschampsia cespitosa, Lonicera, Molinia caerulea, Phleum pratense, Poa, Poa annua, Poa pratensis, Rubus idaeus