En omisskännelig art. Grå framvingar med två karakteristiska breda bruna tvärband avgränsade utåt med vågig svart tvärlinje. Färgen kan variera lite, men teckningen konstant.

Cymatophorima
Blekmaskspinnare

1 Arter
Detaljer

Cymatophorima diluta
Ekblekmaskspinnare
Vingbredd: 33-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus