Två arter med ljusgrå baksida med tvärband av svarta prickar med ljus kant över båda vingarna och smal diskfläck. Mindre blåvinge är minsta blåvingen och är lokalt allmän på torrängar, medan kortsvansad blåvinge är den enda blåvingen med svansutskott och den har bara observerats ett fåtal gånger i Sverige.

Cupido
Blåvingar

2 Arter
Detaljer

Cupido minimus
Mindre blåvinge
Cupido argiades
Kortsvansad blåvinge
Vingbredd: 18-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis vulneraria, Astragalus, Lotus, Lotus corniculatus, Medicago, Melilotus, Trifolium