En karakteristisk art där kombinationen av teckningen på framvingar och bakvingar är helt unik. Gråbruna framvingar med diffust rödbrunt tvärband i mellanfältet, Ljust stråk längs inre 2/3 av framkanten som delas av rödbruna tvärbandet. Ganska diffus ljus kant av njurfläck och oval. Bakvingar gula med svart utkantsband. Nyetablerad i Sverige och är bofast åtminstone i Uppland.

Cryptocala
Bandflyn

1 Arter
Detaljer

Cryptocala chardinyi
Ryskt bandfly
Vingbredd: 24-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus, Rumex