En art med rödbruna eller purpurfärgade framvingar som är mörkare och ofta mer färgade i mellanfältet. Inre bred vit tvärlinje 1/3 ut och en smalare hackig vit tvärlinje långt ut parallell med ytterkanten. Två otydliga svarta diskfläckar. (Närbesläktade Cryptoblabes gnidiella, Citrusmott, har påträffats som införd i Sverige.)

Cryptoblabini
Mott

1 Genus, totalt 1 arter
Fotoöversikt Detaljer

Cryptoblabes
Strimmott
Vingbredd: 17-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Alnus glutinosa, Myrica gale, Quercus