Tio arter där alla utom perlella har bruna eller gulbruna framvingar med längsgående vit teckning. Samtliga har långa lurviga och framåtriktade palper. Kan ofta ses dagtid överallt där det finns gräs och sitter normalt längs grässtrån, men kommer också till ljus.

Crambus
Gräsmott

10 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Crambus pascuellus
Haggräsmott
Crambus silvellus
Skogsgräsmott
Crambus uliginosellus
Sumpgräsmott
Crambus ericellus
Ljunggräsmott
Crambus alienellus
Tallmyrsgräsmott
Crambus heringiellus
Svartbrunt gräsmott
Crambus pratellus
Tandgräsmott
Crambus lathoniellus
Fältgräsmott
Vingbredd: 17-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Deschampsia, Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, Poa