Fyra arter där färgen kan variera en hel del, men med två tydliga tvärlinjer som inte varierar så mycket. Trapezina mycket vanlig och karakteristisk. Övriga tre arter mer sällsynta och kräver lite försiktighet men normalt lätta att identifiera. Larverna kan angripa andra fjärilslarver.

Cosmia
Rovflyn

4 Arter
Detaljer

Cosmia diffinis
Almrovfly
Cosmia affinis
Gulbrunt rovfly
Cosmia pyralina
Brunrött rovfly
Cosmia trapezina
Ockragult rovfly
Vingbredd: 25-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Betula, Corylus avellana, Crataegus, Malus, Populus, Populus tremula, Prunus, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus, Ulmus glabra