Fyra arter som flyger på hösten och sedan igen från tidigt på våren. Kan även synas milda vinternätter. Vilar med vingarna omlott platt över kroppen

Conistra
Plattflyn

4 Arter
Detaljer

Conistra vaccinii
Lingonplattfly
Conistra rubiginosa
Svartprickigt plattfly
Conistra rubiginea
Rostgult plattfly
Conistra erythrocephala
Gulhövdat plattfly
Vingbredd: 28-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Achillea, Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Fragaria, Galium, Malus, Plantago, Populus, Prunus, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Ribes, Rosa, Rubus, Rumex, Salix, Sorbus, Taraxacum, Ulex, Ulmus, Vaccinium myrtillus, Viola