Mattgröna vingar med två tämligen raka ljusa tvärlinjer och gul framkant. Mindre än likande arter.

Chlorissa
Lundmätare

1 Arter
Detaljer

Chlorissa viridata
Ljunglundmätare
Vingbredd: 18-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Myrica gale, Salix