Tre arter där två flyger tidigt på våren och en sent på hösten. Honan av all arterna har förkrympta vingar och kan inte flyga. Hanarna har långsmala framvingar och är enkla att identifiera speciellt då det är få arter som är på vingarna när de är aktiva. Palperna är ganska korta och framåtriktade. Larverna lever i ett glest spinn.

Chimabachidae
Dagmalar

2 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Diurnea
Dagmalar
Dasystroma
Vårmalar
Vingbredd: 10-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Betula, Fagus, Filipendula ulmaria, Myrica gale, Prunus, Prunus spinosa, Quercus, Rosa, Rubus, Salix repens, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis