En karakteristisk art med brunsvarta framvingar med röd ton. Vit oval och njurfläck. Från ovalen går två karakteristiska vita streck mot ytterkanten. Vit fläck längst in på bakkanten. Ytterfältet i regel ljusare. (Leucostigma ska flyttas till Helotropha)

Celaena
Stamflyn

1 Arter
Detaljer

Celaena haworthii
Svartvitt kärrfly
Vingbredd: 25-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Carex, Cladium, Epilobium, Eriophorum angustifolium, Iris, Juncaceae, Juncus, Luzula campestris, Sparganium