En karakteristisk art som knappast kan förväxlas med någon annan art. Framvingen varierar från ljust gulbrun till mörkt rosa. Smal gul fläck långt in vid framkanten och en större kvadratisk 3/5 ut. Diffust mörkt tvärband 1/4 ut och två mörka fläckar 2/3 och 2/3 ut. Gula fransar och mörk ytterkant. Arten inkluderades tidigare i familjen Oecophoridae.

Carcina
Vecklarmalar

1 Arter
Detaljer

Carcina quercana
Ekpraktmal
Vingbredd: 16-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer pseudoplatanus, Crataegus, Fagus, Malus, Pyrus, Quercus, Sorbus