Omisskännelig. Gulbruna framvingar med rikligt med längsgående svart streckning och 4-5 silvriga tvärlinjer som varken når fram- eller bakkant.

Capricornia
Brokvecklare

1 Arter
Detaljer

Capricornia boisduvaliana
Blybandsbrokvecklare
Vingbredd: 15-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea