En art där hanen har brunsvarta framvingar med tätt sittande breda fjäll. Kroppen har långa svarta hår. Antenner har långa kamtänder med fjäll. Honan är masklik, 14-20 mm lång, har tillbakabildade ben och antenner och kroppen är kroppen gulaktig. Hanens säck har en krans av långa spretiga strån som är fästa längst fram medan honans är täckt av kortare och inte lika spretande strån. Båda har bladfragment i bakre delen av säcken.

Canephora
Säckspinnare

1 Arter
Detaljer

Canephora hirsuta
Sotsäckspinnare
Vingbredd: 23-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Betula, Salix