Två omisskänneliga vita fjärilar vars teckning varierar i tydlighet men som alltid är karakteristisk.

Baptini
Baptini

1 Genus, totalt 2 arter
Fotoöversikt Detaljer

Lomographa
Atlasmätare
Vingbredd: 22-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Malus domestica, Populus tremula, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Rosa canina, Salix, Tilia