En karakteristisk art med halmfärgad framvinge med mörk framkant och mörk njurfläck som skiljer den från alla andra nattflyn. Vilar med vingarna tätt rullade runt kroppen. Gulaktigt huvud och krage kontrasterar mot blågrå framkant på mellankroppen.

Axylia
Jordflyn

1 Arter
Detaljer

Axylia putris
Träfärgat jordfly
Vingbredd: 27-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Galium, Plantago, Polygonum, Rumex, Stellaria, Urtica