En art med smala enfärgade mörkt brungrå glänsande framvingar med purpurglans. Antenner mörka med ljusare ringar. Larven lever i gall på trampört. Förekommer sällsynt i sydligaste Sverige.

Augasma
Gallmalar

1 Arter
Detaljer

Augasma aeratellum
Trampörtsmal
Vingbredd: 9-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Polygonum aviculare