Atralata Sorgmott

1 Arter Detaljer
En liten och karakteristisk art. Brunsvarta vingar pudrade med långa vita fjäll. Alla vingar har ett distinkt och lätt böjt vitt tvärband 2/3 ut.
Atralata albofascialis
Krisslesorgmott
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: