Fyra arter med bruna vingar med undantag av hanen av turkos blåvinge som har turkos vingar med bred brunsvart bård. Alla utom turkos blåvinge har orange halvmånar åtminstone på bakvingarna. Gemensamt kännetecken på undersidan är ett längsgående vitt streck på bakvingen vars utseende också är ett bra sätt att skilja arterna åt. De har också gulorange fläckar längs ytterkanten. Midsommarblåvinge och rödfläckig blåvinge kan inte säkert skiljas på utseende, men flygtid och fyndort avgör oftast.

Aricia
Blåvingar

4 Arter
Detaljer

Aricia eumedon
Brun blåvinge
Aricia agestis
Rödfläckig blåvinge
Aricia artaxerxes
Midsommarblåvinge
Aricia nicias
Turkos blåvinge
Vingbredd: 23-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Erodium, Geraniaceae, Geranium, Geranium palustre, Geranium pratense, Geranium sanguineum, Geranium sylvaticum, Helianthemum nummularium