Två mycket lika arter. Dagaktiva på våren, flyger ofta i trädtopparna men kommer till marken för att dricka. Framvingar bruna eller grå med varierande teckning i regel i form av två vita tvärband med svart oval mellan. Bakvingar gulorange och svarta. Kan påminna lite om nattflyn om de vilar med vingarna ihop.

Archiearis
Flickfjärilar

2 Arter
Detaljer

Archiearis parthenias
Brun flickfjäril
Archiearis notha
Grå flickfjäril
Vingbredd: 27-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Betula pendula, Betula pubescens, Populus tremula, Salix caprea, Sorbus aucuparia