En karakteristisk art med den speciella egenheten att den har två generationer med helt olika utseende. Vårgenerationen har orange vingar med inre delen svart och med svarta fläckar. Blå streck längs bakvingens ytterkant. Sommargenerationen har brunsvarta vingar med brett vitt tvärband och tunna orange tvärlinjer utanför.

Araschnia
Vinterpraktfjärilar

1 Arter
Detaljer

Araschnia levana
Kartfjäril
Vingbredd: 24-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Urtica dioica