En art med gråsvarta framvingar med vitgul fläck vid framkanten 2/3 ut och mindre tvärs över vid bakkanten. Liten vitgul fläck strax innanför mitten. Någon eller alla fläckar kan saknas. Palperna ljusgrå och uppåt- och bakåtriktade och det tredje segmentet är smalt och har ett karakteristiskt längsgående mörkt streck. Påminner om en del andra arter, men den vitgula fläcken centralt (om den finns) och utseendet på det tredje palpsegmentet skiljer den från liknande arter.

Aproaerema
Palpmalar

1 Arter
Detaljer

Aproaerema anthyllidellum
Getväpplingspalpmal
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis vulneraria, Cytisus, Lathyrus, Lotus, Medicago sativa, Melilotus, Onobrychis, Ononis, Trifolium, Vicia