Tre mycket lika arter med grå framvingar med två distinkta mörkbruna tvärband och en inre tvärlinje med skarp vinkel nära framkanten. Rödaktigt streck från framhörnet.

Aplocera
Taggmätare

3 Arter
Detaljer

Aplocera plagiata
Mellantaggmätare
Aplocera efformata
Mindre taggmätare
Aplocera praeformata
Större taggmätare
Vingbredd: 28-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hypericum maculatum, Hypericum perforatum