Två omisskänneliga vårflygande arter med mycket karakteristisk och vacker teckning.

Anticlea
Fältmätare

1 Arter
Detaljer

Anticlea derivata
Rosenfältmätare
Vingbredd: 25-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rosa canina, Rosaceae