Fem arter som varierar en del i teckningen. Speciellt populella och blattariella vars olika former överlappar. Alla är grå eller bruna med varierande och ofta ganska diffus teckning. Alla saknar den för stävmalar annars typiska "stäven" ut från bakvingens framkant.

Anacampsis
Sobermalar

5 Arter
Detaljer

Anacampsis blattariella
Björksobermal
Anacampsis scintillella
Solvändesobermal
Anacampsis temerella
Videsobermal
Anacampsis fuscella
Klöversobermal
Vingbredd: 11-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix alba, Salix caprea, Salix repens, Trifolium medium