Två sommarflygande lavmätare. Jubata är liten och lätt att känna igen, repandata kräver lite försiktighet.

Alcis
Lavmätare

2 Arter
Detaljer

Alcis repandata
Vågbräddad lavmätare
Alcis jubata
Skägglavmätare
Vingbredd: 23-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Carpinus, Corylus, Crataegus, Lonicera, Populus tremula, Prunus spinosa, Quercus, Rubus, Ulmus, Vaccinium