Nio gulbruna arter med i de flesta fall långsmala framvingar. De flesta har ett mer eller mindre tydligt ljust längsgående stråk och några av arterna har mörkare tvärlinjer i yttre halvan. Tristella och straminella är två mycket vanliga arter och även inquinatella är relativt vanliga. Övriga rapporteras mindre ofta.

Agriphila
Gräsmott

9 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Agriphila deliella
Svartstrimmigt gräsmott
Agriphila tristella
Dystergräsmott
Agriphila inquinatella
Grässkottsmott
Agriphila latistria
Långstreckat gräsmott
Agriphila selasella
Strandgräsmott
Agriphila straminella
Halmgult gräsmott
Agriphila poliella
Smalvingegräsmott
Agriphila biarmica
Fjällmyrsgräsmott
Vingbredd: 12-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bromus, Deschampsia cespitosa, Festuca ovina, Glyceria, Poa, Poa pratensis