En liten art som är begränsad till fjällen i Jämtland och Härjedalen. Hanen har blå vingar, honan bruna med tunn svart diskfläck. Båda har smalt svart sömfält och vita fransar. Bakvingens undersida är gråbrun med två rader av ovala vita fläckar.

Agriades
Blåvingar

1 Arter
Detaljer

Agriades orbitulus
Fjällvickerblåvinge
Vingbredd: 25-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Astragalus alpinus, Oxytropis campestris, Saxifraga aizoides, Saxifraga oppositifolia