Två arter med breda rundade vingar, brett mörkare centralt tvärband och utanför detta mer eller mindre tydliga dubbla parallella vita tvärlinjer.

Acasis
Lobmätare

2 Arter
Detaljer

Acasis viretata
Grön lobmätare
Acasis appensata
Trolldruvelobmätare
Vingbredd: 21-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Actaea spicata, Cornus sanguinea, Crataegus, Frangula alnus, Hedera, Ilex, Ligustrum vulgare, Sorbus aucuparia, Spiraea, Viburnum