Arter med till stor del vita framvingar med antingen spridda mörka fjäll eller mörka linjer.

Vita med mörka fjäll

Antal delgrupper: 0
Antal taxa: 6
Detaljer

Coleophora hemerobiella
Coleophora hemerobiella
Vattrad rönnsäckmal
Coleophora anatipennella
Coleophora anatipennella
Pudrad hasselsäckmal
Coleophora albidella
Coleophora albidella
Pudrad sälgsäckmal
Coleophora kuehnella
Coleophora kuehnella
Vit eksäckmal
Coleophora ibipennella
Coleophora ibipennella
Brunstreckad eksäckmal
Coleophora betulella
Coleophora betulella
Gulstreckad björksäckmal